Case: Röda Korset

Mental hälsa för ledare

Tillsammans med internationella Röda Korset skapade vi en utbildning för seniora ledare för att hjälpa dem bygga kultur, kunskap och processer för att stärka den mentala hälsan i organisationen.

Utbildningen består av tre delar: att medvetandegöra utmaningarna kring mental hälsa, ett självskattningstest, samt en verktygslåda. Utbildningen är byggd i författarverktygen Storyline och Rise.

Projektet var omfattande med många inblandade i olika tidzoner, vilket ställde höga krav på projektledning och koordinering. Digicy bistod med projektledning, manus, illustration, kreativ ledning samt video- och ljudproduktion.

"Digicy har hjälpt oss att gå från start till mål i ett komplext utbildningsprojekt. Uppdraget med att skapa en digital utbildning för våra ledare innefattade projektledning, kreativ höjd, tekniskt kunnande och förmågan att jobba med flera olika team internationellt. Samarbetet kändes personligt och professionellt, och resultatet blev en engagerande digital lärupplevelse som skapar värde för våra ledare runt om i organisationen."
Maite Zamacona Aguirre
Senior Advisor, Health and Care

Vill du veta mer om vad vi gjort?