Case: Handelsbanken

Onboardingprogram

Digicy har tagit fram Handelsbankens digitala onboardingprogram där organisationen når alla nya anställda redan innan första dagen.

Leveransen bestod av en helhetslösning med en preboardingkurs, onbardingkurser i Articulate Rise, checklistor, samt ett omfattande digitalt material i form av pdf.

 I uppdraget ingick att kartlägga processer och identifiera frågeställningar, bedöma tekniska förutsättningar och producera innehåll i form av text, ljud och bild.

"Vi är nöjda med att ha hittat en lösning för att få en sammanhållen kommunikation i vår onboarding före och efter första dagen på jobbet."
Pernilla Eriksson
Projektledare, Handelsbanken

Vill du veta mer om vad vi gjort?