En byrå för allt inom digitalt lärande

Vi skapar lärande och löser problem. I den ordningen.

På Digicy kombinerar vi hantverksmässig digital produktion med gediget strategiarbete så att medarbetarna hos våra kunder snabbare, roligare och mer effektivt kan lösa de utmaningar de ställs inför i sin arbetsvardag.

När du anlitar oss som lärbyrå kan du förvänta dig att vi engagerar oss i dina medarbetares förflyttning från bra till bättre. Oavsett om det gäller krav på compliance, ökade expertkunskaper eller färdigheter i ledarskap.

Våra kunder verkar vanligtvis inom kunskapstunga, innovationsdrivna och snabbrörliga branscher. De delar våra humanistiska värderingar och vår syn på att medarbetaren är en tillgång för organisationen. De värdesätter långsiktigt samarbete och ser lärande som en självklar del av organisationens utveckling.

När vi pratar lärande har vi främst organisationens bästa i åtanke. Det är inte så att vi struntar i medarbetaren – tvärtom. Medarbetarna ska hyllas och tas om hand, eftersom de är organisationens främst tillgång. Men en organisation satsar inte på lärande för att vara snälla, utan för att skapa bättre resultat. För att verksamheten ska utvecklas behöver medarbetarna ta till sig ny kunskap och förstå hur de applicerar den på sina arbetsuppgifter.

Produktion av digitala lärupplevelser

För oss fyller utbildning ett tydligt syfte: att utveckla medarbetarnas förmågor så att de levererar ett större värde till organisationen. Det värdet kan handla om att jobba smartare, må bättre eller undvika att göra fel. Oavsett behöver utbildningen engagera medarbetarna och vara tydligt kopplad till verksamhetens mål.

När vi skapar digitala lärupplevelser börjar vi med att hitta problemet. Vi pratar med beställaren, och med ämnesexperterna. Vad är det som ska åstadkommas? Vilken förflyttning ska ske? Vi tittar på effekt, lärmål och förändrade beteenden.

Målet är att nya beteenden skapar ökad effektivitet genom förbättrade prestationer.

Har du frågor om att ta fram e-learning och digital utbildning? Mejla oss.

Strategi för lärande organisationer

För att skapa en organisation som ständigt utvecklas behöver verksamheten ha en strategi och kultur som uppmuntrar lärande i vardagen.

Det kan handla om designa av utbildningsfunktionen, uppföljning av de insatser som gjorts, och hur man får lärandet att övergå i faktiska beteenden.

Vi hjälper er att se över hur lärandet kan bli en del av er vardag och vilka steg som behöver tas för att nå dit. Tillsammans skapar vi en strategi för att ta er organisation till nästa steg med lärandet.

Vill du veta mer om hur vi kan bygga framtidens akademier? Hör av dig.

Över 60 kunder

Nöjda kunder i många olika branscher

Helt fristående

Vi är oberoende av plattform och leverantörer

Lång erfarenhet

I branschen sedan 2014

Jobba med oss

Har du en bakgrund inom kompetensutveckling eller lärande? Vill du jobba med kunder inom olika branschen för att stärka deras förmåga?
 
För att hålla oss i linje med utvecklingen lever vi som vi lär – på arbetstid. Vi har schemalagda tillfällen för gemensam reflektion, där vi delar och utvecklar de insikter vi fått i våra uppdrag. Det gör att vi får nya perspektiv på våra erfarenheter och vågar testa nya vägar.

När du behöver hjälp med:

– Produktion av digital utbildning

– Prioritering av utbildningsinsatser

– Strategi för organisationens lärande