Vi är en lärbyrå.

Vi löser problem och skapar lärande. I den ordningen.

Digitalt lärande

Utbildning ska utveckla medarbetarnas förmågor i linje med organisationens mål. För att nå dit behöver lärandet vara en engagerande upplevelse som skapar värde för medarbetaren i deras vardag. Vi tar er från start till slut genom hela produktionen av digital utbildning.

Lärande organisationer

Med en allt högre takt av utveckling och innovation behöver organisationer idag prioritera att medarbetarna har vad som krävs för att ligga i framkant. Vi hjälper er att bygga en organisation där lärande är en integrerad del av verksamheten.

Kundcase

Kundcase

Frågor vi får ibland:

E-learning (e-lärande) är en term som användes mycket när utbildning började göras digital för några decennier sedan. Mycket har hänt sedan dess, och vi pratar hellre om digitala lärupplevelser. Låter det spännande? Det är det, vi lovar!

Bra! Idag behöver utbildning vara skräddarsydd och målgruppsanpassad, men också byggd efter vilka moment den innehåller. Oavsett vilket format så måste lärandet vara engagerande.

Att någon öppnar eller deltar i en utbildning betyder inte att hen har lärt sig något eller kan applicera kunskaperna i sin vardag. Lärandet behöver ha tydliga mål och kunna följas upp både på individ- och verksamhetsnivå.

Ja, men också nej. Det som behöver anpassas är individens lärande och hur det överförs till verksamheten. En bra ambition som vi gärna bygger vidare på!

Egentligen inte. Ett bra och effektivt lärande går att lösa med ganska små medel. Vi löser det oftast med de verktyg ni har på plats. Men om vi kommer fram till att ni behöver en systemlösning hjälper vi er att hitta lämpliga vägval och lösningar.

Nope 🙂 Vi jobbar inte så. Mål och önskad effekt är sånt vi inte hoppar över (det borde ingen göra). För att nå dit man vill måste man sikta rätt, ha rätt verktyg och ja, du är med.

Tre av våra mest populära uppdrag:

– Ta fram digital utbildning inom specifika ämnesområden

– Konvertering av e-learning till LMS och/eller lärresor

– Skapa digitala lärupplevelser med kundens befintliga infrastruktur