Tag Archives: Praktikertjänst

Digicy levererar kunskapsportal om kvicksilver i tandvården

Lärbyrån Digicy/ november 14, 2018/ Kundprojekt

Hg-rid LIFE är ett projekt som har fått finansiellt stöd från EU:s program för klimat och miljö. Projektets huvudsyfte är att minimera utsläppen av kvicksilver från tandvårdsmottagningar i Sverige, och på sikt i övriga EU (minimera utsläppen vid källan). Ett av målen med projektet är att öka kunskapen om kvicksilvrets påverkan på miljön. Lärbyrån Digicy har tagit fram en webbportal med…

Utbildningssatsning om kvicksilver i tandvården

Lärbyrån Digicy/ augusti 20, 2018/ Blogg, Kundprojekt, Nyheter

Praktikertjänst väljer Lärbyrån Digicy som partner för storsatsning om kvicksilver i tandvården. Hg-rid LIFE är ett projekt som har fått finansiellt stöd från EU:s program för klimat och miljö. Projektets huvudsyfte är att minimera utsläppen av amalgam från tandvårdsmottagningar i Sverige, och på sikt i övriga EU (minimera utsläppen vid källan). Ett av målen med projektet är att öka kunskapen om…

Vi firar #väldsmiljödagen

Lärbyrån Digicy/ juni 5, 2017/ Blogg, Kundprojekt, Nyheter

Idag har vi firat väldsmiljödagen fullt ut med att producera en handledningskurs för miljösamordnare inom Praktikertjänst. Kursen kommer förhoppningsvis hjälpa till att bidra till en bättre miljö i enlighet med ISO 14001. Många bäckar små! Idag firar vi #världsmiljödagen med att producera en miljöutbildning åt Praktikertjänst. #worldenvironmentday Ett inlägg delat av Lärbyrån Digicy (@larbyrandigicy) Jun 5, 2017 kl. 9:37 PDT #worldevironmentday