Category Archives: Kundprojekt

Att översätta olika typer av utbildningsproduktioner

Lärbyrån Digicy/ april 3, 2019/ Blogg, Kundprojekt

Digicy lanserar stort översättningsprojekt åt Praktikertjänst När en digital utbildningssatsning ska lanseras på många marknader är det alltid en utmaning att hantera översättningarna på ett bra sätt. Sedan mitten av 2018 har Lärbyrån Digicy varit leverantör av en anpassad utbildningssida för Praktikertjänsts satsning för att minska utsläppen av kvicksilver från tandvården. Lösningen innefattar inte bara vanliga e-learningobjekt utan är en mix…

Kunskapsportal om kvicksilver i tandvården på 5 språk – visas nu i Tyskland

Lärbyrån Digicy/ mars 12, 2019/ Kundprojekt

Just nu pågår mässan IDS i Köln. På plats finns Praktikertjänst med budskapet om att minska kvicksilverutsläppen från tandvården. Till hjälp har de en lärande webbplats utvecklad av Lärbyrån Digicy. Webbsidan finns på Tyska, Engelska, Franska, Spanska och Svenska. Det här har verkligen varit ett utvecklande projekt för oss på Digicy. Målet är att göra verklig skillnad och då måste materialet utformas…

Utbildningssatsning om kvicksilver i tandvården

Lärbyrån Digicy/ augusti 20, 2018/ Blogg, Kundprojekt, Nyheter

Praktikertjänst väljer Lärbyrån Digicy som partner för storsatsning om kvicksilver i tandvården. Hg-rid LIFE är ett projekt som har fått finansiellt stöd från EU:s program för klimat och miljö. Projektets huvudsyfte är att minimera utsläppen av amalgam från tandvårdsmottagningar i Sverige, och på sikt i övriga EU (minimera utsläppen vid källan). Ett av målen med projektet är att öka kunskapen om…

Motverka penningtvätt och finansiering av terrorism

Lärbyrån Digicy/ november 21, 2017/ Antikorruption, Kundprojekt, Nyheter, Samarbeten

I takt med att brottslingar ständigt hittar nya vägar och metoder för penningtvätt, utvecklas och skärps regelverket. Bara i Sverige tvättas mångmiljardbelopp varje år och en del av beloppet går till finansiering av terrorism. Arbetet med att förhindra det är ett samhällsansvar. Tillsammans med Finanskompetens har Digicy precis producerat en gedigen, branchgemensam, digital utbildning om de grundläggande reglerna för att bekämpa…

Vi firar #väldsmiljödagen

Lärbyrån Digicy/ juni 5, 2017/ Blogg, Kundprojekt, Nyheter

Idag har vi firat väldsmiljödagen fullt ut med att producera en handledningskurs för miljösamordnare inom Praktikertjänst. Kursen kommer förhoppningsvis hjälpa till att bidra till en bättre miljö i enlighet med ISO 14001. Många bäckar små! Idag firar vi #världsmiljödagen med att producera en miljöutbildning åt Praktikertjänst. #worldenvironmentday Ett inlägg delat av Lärbyrån Digicy (@larbyrandigicy) Jun 5, 2017 kl. 9:37 PDT #worldevironmentday

Konsultarbete på Socialstyrelsen

Lärbyrån Digicy/ februari 11, 2017/ Kundprojekt

Under 2016 och 2017 stöttar Digicy Socialstyrelsen med strategin runt deras digitala utbildningsdistribution. Uppdraget innebär att med ett antal olika punktinsatser förbättra och skynda på utvecklingsarbetet av en öppen utbildningsportal riktad till vård- och omsorgspersonal.  I det ingår anpassningar och strukturering av innehållet på utbildningsplattformen. Lärbyrån Digicy erbjuder även stöd i kravställningen mot leverantör av LMS och författarverktyg, med bred kompetens inom projektledning, användartestning och…

Digital utbildning för Hibis Academy

Lärbyrån Digicy/ maj 11, 2016/ Antikorruption, Kundprojekt/ 0 comments

Digicy har tagit fram en exempelutbildning i samarbete med Hibis Fraud Academy. Kursen är tänkt att fungera som inspiration för att skapa engagerande innehåll när det gäller att förebygga och motverka bedrägeri och korruption i organisationer. Mer inom Antikorruption