Tag Archives: Fraud and corruption training

Hur vill DU motverka bedrägerier och korruption i ditt företag?

Stefan Sjö/ oktober 21, 2016

Det krävs mer än compliance-utbildning på ”lägsta tillräckliga nivå” för att förhindra bedrägeri och korruption effektivt i ett företag. Det som verkligen ger nytta är en genomgående strategi från ledningen som är förståelig och används proaktivt i hela organisationen. Ett effektivt verktyg för att nå ut är situationsbaserat lärande där individen förstår sin egen roll och lär sig att tidigt se…