Skapa en upplevelse. Lås oss följa med på din resa. Vad är det du vill förmedla?

Vad är en lärande organisation?

Idag finns det en mängd olika digitalt lärande. När vi pratar om e-learning menar vi fram den typen av lärande som … Idag finns det en mängd olika digitalt lärande. När vi pratar om e-learning menar vi fram den typen av lärande som … Idag finns det en mängd olika digitalt lärande. När vi pratar om e-learning menar vi fram den typen av lärande som …

Några fakta om att ta fram digitala lärupplevelser:

När man tar fram digitalt lärande är det viktigt att tänka på vem som är målgruppen och vad man vill kommunicera.

Våra tre mest poplära uppdrag inom produktion är:

  • Ta fram e-learnings inom specifika ämnesområden
  • Konvertering av e-learnings till LMS
  • Skapa digitala lärupplevelser med kundens befintliga infrastruktur

Exempel på uppdrag:

Vi har del gjort detta inom det här området,

men vi har också gjort det här: