LÄR ORGANISATIONEN LÄRA

Vad är en lärande organisation?

Idag finns det en mängd olika digitalt lärande. När vi pratar om e-learning menar vi fram den typen av lärande som … Idag finns det en mängd olika digitalt lärande. När vi pratar om e-learning menar vi fram den typen av lärande som … Idag finns det en mängd olika digitalt lärande. När vi pratar om e-learning menar vi fram den typen av lärande som …

Att prata om lärupplevelser visar kanske främst på en ambition att man inte nöjer sig med den gamla klassiska e-learningen, konverterade från powerpoints, där man läser lite text och klickar sig vidare. Vi vill istället skapa skräddarsydda upplevelser som verkligen ger effekt och värde – både för medarbetaren och kunden.

LÄR ER ATT HÅLLA TEMPOT UPPE.

Bygga förmågor

Vi hjälper till att bygga de förmågor som krävs för att skapa en lärande organisation. Vi finns tillgängliga som ett stöd för HR och L&D.              

Formellt och informellt lärande

För att skapa en lärande organisation behöver man förstå hur medarbetarna lär sig i vardagen. Vi kartlägger och punktmarkerar de viktigaste områdena.

Inspiration och engagemang

Viktigast av allt för den lärande organisation är att medarbetarna känner en lust och vilja att lära och upptäcka. Vi inspirerar och engagerar.

GÖR DET ENKELT.
OCH SMART.

Lärandet ska skapa värde.

Som alla andra delar i en organisation behöver lärandet vara värdeskapande. Ibland handlar det om compliance – att följa regler – men oftast om att medarbetarna ska utvecklas och hänga med i samma takt som omvärlden förflyttar sig.

Då kan man inte trycka ut kurs efter kurs utan att ha koll på om det faktiskt ger någonting. Man behöver planera, genomföra, och följa upp med medvetenhet om att utbildningen ska skapa varaktiga beteendeförändring.

Målet är att nya beteenden skapar ökad effektivitet genom förbättrade prestationer. Men det handlar inte om att jobba hårdare eller mer – utan om att med hjälp av ny kunskap och nya förmågor jobbar smartare.

Tre av våra mest populära typer av uppdrag:

🐮 Ta fram e-learnings inom specifika ämnesområden

🫱🏼‍🫲🏾 Konvertering av e-learnings till LMS

🤩 Skapa digitala lärupplevelser med kundens befintliga infrastruktur