Skapa upplevelser som får medarbetarna att lära sig.

Vad är en digital lärupplevelse?

Många kanske främst tänker på ordet e-learning när de hör att man pratar om digitalt lärande. Som vi ser det är e-learning fortfarande viktigt, men snarare en del av något större, som vi kallar digitalt lärande. Det i sin tur ingår som en del i organisationens hela lärande för medarbetare och chefer.

Att prata om lärupplevelser visar kanske främst på en ambition att man inte nöjer sig med den gamla klassiska e-learningen, konverterade från powerpoints, där man läser lite text och klickar sig vidare. Vi vill istället skapa skräddarsydda upplevelser som verkligen ger effekt och värde – både för medarbetaren och kunden.

ATT LÄRA ÄR ATT UPPLEVA.

Produktion av e-learning

Vi skapar e-learnings som är pedagogiska, uttrycksfulla och kommunikativa. Med era ämnesexperter tar vi lärandet till nästa nivå.

Läranderesor

Det behövs det mer än en enskild e-learning för att skapa hållbara beteende- förändringar. Vi bygger hela resan i era egna system.

Film, ljud, animationer

När det behövs ett mer målande språk, intervjuer med medarbetare, eller pedagogiska animationer löser vi det.

GÖR DET ENKELT.
OCH SMART.

Lärandet ska skapa värde.

Som alla andra delar i en organisation behöver lärandet vara värdeskapande. Ibland handlar det om compliance – att följa regler – men oftast om att medarbetarna ska utvecklas och hänga med i samma takt som omvärlden förflyttar sig.

Då kan man inte trycka ut kurs efter kurs utan att ha koll på om det faktiskt ger någonting. Man behöver planera, genomföra, och följa upp med medvetenhet om att utbildningen ska skapa varaktiga beteendeförändring.

Målet är att nya beteenden skapar ökad effektivitet genom förbättrade prestationer. Men det handlar inte om att jobba hårdare eller mer – utan om att med hjälp av ny kunskap och nya förmågor jobbar smartare.

Tre av våra mest populära typer av uppdrag:

🐮 Ta fram e-learnings inom specifika ämnesområden

🫱🏼‍🫲🏾 Konvertering av e-learnings till LMS

🤩 Skapa digitala lärupplevelser med kundens befintliga infrastruktur