Digicy lanserar stort översättningsprojekt åt Praktikertjänst

När en digital utbildningssatsning ska lanseras på många marknader är det alltid en utmaning att hantera översättningarna på ett bra sätt. Sedan mitten av 2018 har Lärbyrån Digicy varit leverantör av en anpassad utbildningssida för Praktikertjänsts satsning för att minska utsläppen av kvicksilver från tandvården.

Lösningen innefattar inte bara vanliga e-learningobjekt utan är en mix av specialbyggda webbsidor, filmer, undertexter, e-learningkurser, ordlistor och quizzar. Resultatet blir en komplex leverans av översättningsfiler som behöver kvalitetsgranskas på lokal marknad. Om inte översättningen känns rätt för tandvårdsindustrin så tappar budskapet sin relevans.

 

Komplex hantering av översättning

Att hantera översättningar i Articulate Rise parallellt med textning både inne i filmer och i undertexter har varit en utmaning men resultatet är mycket tillfredställande. Nu kan vi säga att vi har svart bälte i översättning och kan hantera mycket mer komplexa uppdrag än tidigare.

 

Viktigt att tänka på när man ska översätta

Format på översättningsfiler 

Oavsett om du har ett eller flera format, skicka testfiler till översättningsbyrån och säkerställ att allt funkar i god tid.

Granskare

Knyt upp granskningsperson med relevant kunskap på lokal marknad, be dem avsätta tid och sätt upp en granskningsprocess som funkar för både byrån och granskarna.

Ha marginaler

När översättningarna är på plats kan granskarna se allt i sin helhet. Ha kvar marginaler för att korrigera det sista för maximal kvalitet.

 

Lösningen innefattar inte bara vanliga e-learningobjekt utan är en mix av specialbyggda webbsidor, filmer, undertexter, e-learningkurser, ordlistor och quizzar.

 

 

Kolla in resultatet på hg-rid.eu

Sidan är översatt till engelska, tyska, franska och spanska.

Projektet är framtaget med finansiellt stöd av EU LIFE Program i samarbete med Praktikertjänst, IVL och Sweden Recycling.

Praktikertjänst är den största koncernen inom privat tandvård och hälso- och sjukvård i Sverige. Affärsmodellen är unik med 1 900 aktieägare som själva är verksamhetsansvariga på mottagningar runt om i landet. Aktieägarna är tandläkare, tandtekniker, tandhygienister, läkare, sjukgymnaster, psykoanalytiker/terapeuter, psykologer, sjuksköterskor, barnmorskor, logopeder, arbetsterapeuter, socionomer, kiropraktorer och dietister.

Lärbyrån Digicy är en delägarstyrd byrå med spetskompetens inom digitalt lärande. Bolaget inriktar sig på långsiktiga partnerskap till företag som behöver en flexibel extern partner för digitalt lärande. Inom företaget finns resurser för manus, grafik, produktion, strategisk konsultation och projektledning. Genom ett brett underleverantörsnätverk kan Lärbyrån åta sig uppdrag även inom video, översättning och programmering av specialbyggda lösningar. Se också boardon.io som drivs i dotterbolaget Boardon AB.