Digicy levererar kunskapsportal om kvicksilver i tandvården

Lärbyrån Digicy/ november 14, 2018/ Kundprojekt

Hg-rid LIFE är ett projekt som har fått finansiellt stöd från EU:s program för klimat och miljö. Projektets huvudsyfte är att minimera utsläppen av kvicksilver från tandvårdsmottagningar i Sverige, och på sikt i övriga EU (minimera utsläppen vid källan). Ett av målen med projektet är att öka kunskapen om kvicksilvrets påverkan på miljön.

Lärbyrån Digicy har tagit fram en webbportal med bl a goda exempel från svensk tandvård, e-moduler om kvicksilver samt arbetsrutiner i tandvården. I sin leverans har Lärbyrån tagit helhetsansvar för koncept, UX, manus och produktion av såväl filmer som utbildningmoduler och quiz. Utöver det är hela webbportalen skräddarsydd med stöd för språkhantering och uppföljning av statistik.

Målet är att portalen ska användas av tandvårdsteam, dentaltekniker och miljöserviceföretag i hela Europa för att ge ökad kunskap och medvetenhet kring tandvårdens miljöpåverkan.

Portalen gick live på svenska i samband med Swedental-mässan den 14 November.

Kolla in den på: www.hg-rid.eu

Beställare: Praktikertjänst tillsammans med IVL och Sweden Recycling AB.

Hämta fler
Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.