Praktikertjänst väljer Lärbyrån Digicy som partner för storsatsning om kvicksilver i tandvården.

Hg-rid LIFE är ett projekt som har fått finansiellt stöd från EU:s program för klimat och miljö. Projektets huvudsyfte är att minimera utsläppen av amalgam från tandvårdsmottagningar i Sverige, och på sikt i övriga EU (minimera utsläppen vid källan). Ett av målen med projektet är att öka kunskapen om kvicksilvrets påverkan på miljön. En webbutbildning ska tas fram som bl a kommer att innehålla goda exempel från svensk tandvård.

”- Vi är otroligt stolta över att Praktikertjänst valde oss som partner i det här projektet”, säger Stefan Sjö, Projektledare på Lärbyrån.

”- Det vi framförallt imponerats av hittills är hur uppriktigt Praktikertjänst vill göra skillnad för miljön och hjälpa tandvården hitta lösningar”.

Projektet genomsyras av tankesättet att även små insatser kan göra stor skillnad. Webbutbildningen kommer lanseras i November på mässan Swedental i Göteborg. Därefter lanseras satsningen på 4 språk med inriktning på övriga EU.

”- Det här blir inte en e-Learning i ett LMS utan en intressant portal där mycket erfarenheter på området kommer att samlas. Vårt mål är 5000 besökare under hela tiden projektet löper”, säger Stefan Sjö från Lärbyrån.

Länk till den färdiga portalen


Praktikertjänst är den största koncernen inom privat tandvård och hälso- och sjukvård i Sverige. Affärsmodellen är unik med 1 900 aktieägare som själva är verksamhetsansvariga på mottagningar runt om i landet. Aktieägarna är tandläkare, tandtekniker, tandhygienister, läkare, sjukgymnaster, psykoanalytiker/terapeuter, psykologer, sjuksköterskor, barnmorskor, logopeder, arbetsterapeuter, socionomer, kiropraktorer och dietister.

Lärbyrån Digicy är en delägarstyrd byrå med spetskompetens inom digitalt lärande. Bolaget inriktar sig på långsiktiga partnerskap till företag som behöver en flexibel extern partner för digitalt lärande. Inom företaget finns resurser för manus, grafik, produktion, strategisk konsultation och projektledning. Genom ett brett underleverantörsnätverk kan Lärbyrån åta sig uppdrag även inom video, översättning och programmering av specialbyggda lösningar. Se också introduktion.nu som drivs i dotterbolaget Boardon AB.