Vad innebär det att levla? Att uppgradera. Eller gå upp en nivå. Att plötsligt ha potential att göra så mycket mer.

Termerna från e-sporten och spelens värld kan vara ganska beskrivande. Ja, jag vet att det börjar bli lite tjatigt. Gamification. Det där buzzordet som alla ville prata om 2014. Men det känns som att begreppet börjar mogna in våra medvetanden. Nu börjar vi också se skillnad på bra och dåliga exempel.

Gamification, eller spelifiering, handlar inte om att bara lägga in spelelement i en presentation. Det handlar om att förstå vilka spelmekanismer som kan trigga motivation och lust. Viljan att höra mer. Att bli bättre. Att lära sig mer. Det är där lärande och spelifiering har sin stora gemensamma nämnare.

När du fått ett nytt jobb är det lite som att du precis levlat. Du har det där skimrande glittret som Pokémon-monstren när de evolvar och får nya kraftfullare egenskaper. Förväntansfullt söker du nya utmaningar, ny kunskap och kanske Epic Meaning… Då känns det ganska irrelevant att försöka motivera dig med en “ny-på-jobbet-pin”. Andra spelmekanismer och drivkrafter kan däremot vara högst relevanta i det här skedet av livsspelet.

Exempel på drivkrafter

Här är några exempel på drivkrafter och spelmekanismer som kan vara relevanta i ett introduktionspaket.

Epic Meaning – Drivkraften Epic-Meaning används ofta i spel för att få spelaren att känna sig utvald, att spelet handlar om något större än den enskilda individen, t.ex. att rädda världen.

De flesta av oss har kanske inte jobb där vi räddar världen varje dag, men det går ändå att hitta ett Epic-Meaning genom att fundera på vilket mervärde vi genererar för andra, eller världen i stort genom det vi gör. Om detta mervärde dessutom stämmer överens med våra egna värderingar och ambitioner hamnar vi rätt vad gäller Epic-Meaning som är en av de starkaste drivkrafterna bakom spel.

Progression och Insamling av kunskap – En progressionsmätare, oftast betecknat XP (Experience Points) används för att tydliggöra en karaktärs / avatars progression, ofta i form av en termometerliknande mätare. För en nyanställd skulle detta kunna vara både en nedräkning i tid till första dagen på jobbet, och en checklista med aktiviteter som ska vara avklarade tills dess.

Oväntad belöning – (Unpredictability and Curiosity) Genom att överraska och skapa nyfikenhet ökar intresset hos användaren och hen blir ännu mer mottaglig för ny information. Om jag fick ett glassogram efter att ha tittat på första filmen, vad döljer sig då bakom nästa?

Socialisering – För många är det oerhört viktigt att känna sig trygg i det sociala sammanhanget. Att få kontakt med en mentor, eller bara få ett ansikte på sina nya kollegor, kanske ta kontakt på LinkedIn kan ge förutsättning för att skapa den tryggheten. Det är givetvis bara ett första steg i att socialisera med nya kollegor. Det digitala mediet har svårt att ersätta det fysiska mötet, men rätt använt kan det vara ett fantastiskt komplement.

Orientering/Träning – När en spelare levlat och fått nya förmågor eller verktyg erbjuds ofta en möjlighet att testa i training mode, innan det blir skarpt läge. På samma sätt kan det vara nyttigt att få testa sina kunskaper och eventuellt lära sig hitta både i fysiska och digitala informationsmiljöer.

Genom att använda gamification i ett socialt sammanhang kan Ninetechs app Social Connect få personer som normalt inte minglar att gå ut och ta kontakt med andra.

Hur ska man tänka?

När vi skapar innehåll för ett introduktionsprogram är spelifiering ett otroligt användbart verktyg. Detsamma gäller oavsett typ av utbildningsprogram. Men se upp för att försöka “gejmifiera lite”.

Tips: Angrip ämnet från ett annat håll. Inte “vilka spelmoment kan vi lägga in?” – utan “i vilket stadie är användaren i livsspelet? Vad är hen mottaglig för? Hur kan vi möta det?”

I vissa fall kan spelbaserat lärande vara helt rätt. I de flesta fall är tricket (och utmaningen) att använda spelmekanismer och motivatorer för att spelifiera hela upplevelsen kring en utbildningsinsats.

Det ska vara kul att lära sig!