Att anställda experter från andra länder är ett bra sätt att öka sin konkurrenskraft, men hur tar ni hand om introduktionen till dessa nyanställda? Har ni speciella aktiviteter för dessa nyanställda som inte övriga får? Med introduktion.nu kan du anpassa introduktionsprogrammet med specifika aktiviteter för denna grupp.

Spännande samarbete med Mundus International

Förutom ett anpassat introduktionsmaterial för nyanställda från andra länder har vi också möjlighet att tillsammans med Mundus International erbjuda sammanfattningar och analyser av händelser i det svenska samhället. Varje vecka kan du få ett utskick till denna grupp nyanställda som underlättar förståelsen för det samhälle de vistar sig i en kortare eller längre tid. Att behålla experter genom att få dem att trivas i landet är en viktig del av introduktionen av sk. Expats. Läs mer om tjänsten på mundus-international.com.