Det finns gott om exempel på att man som visselblåsare riskerar att hamna i kläm. Möjligheten att rapportera anonymt borde vara självklar i alla organisationer. Utöver det måste man etablera principer för visselblåsning och ärendehantering som är trovärdiga och väl förankrade i organisationskulturen.

Problem upptäcks bäst inifrån organisationer, medan revisorer och medier ofta upptäcker missförhållanden först när problemen vuxit sig väldigt stora.

Vi ser en tydlig trend bland organisationer att börja jobba med externa visselblåsarsystem för anonym rapportering. Men den saknade komponenten är ofta möjligheten att enkelt engagera verkligt oberoende utredningskompetens.

“den saknade komponenten är ofta möjligheten att enkelt engagera verkligt oberoende utredningskompetens”

Lanteros visselblåsarsystem ger möjlighet till just det. Hanteringen av ärenden kan ske utan onödigt dröjsmål och utredningen skötas av kompetenta handläggare som inte färgas av intressekonflikter eller beroendeställningar.

Digital utbildning om visselblåsarsystem

Tillsammans med Lantero har vi tagit fram en webb-utbildning som kan användas av organisationer som vill ta ett seriöst grepp om korruptionsfrågan genom att skydda, informera och utbilda sina anställda.

Utbildningen har förberetts för enkel anpassning, paketerat som en tjänst i fasta steg. Vi erbjuder också hjälp med systemstöd för att säkerställa att alla i organisationen tagit del av informationen runt visselblåsartjänsten.

Ett effektivt stöd för en lyckad utrullning från Lärbyrån Digicy.

Läs mer

Läs mer om visselblåsarsystem i en debattartikel i SvD, “Nya lagen för visselblåsare är för svag“,
och på www.lantero.se.

Mer inom Antikorruption

[wpspw_post design=”design-1″ limit=”5″ grid=”3″ show_author=”true” category=”24″ show_date=”true” show_category_name=”true” show_content=”true” show_full_content=”false” content_words_limit=”15″ show_tags=”true” show_comments=”false”]