Under 2016 och 2017 stöttar Digicy Socialstyrelsen med strategin runt deras digitala utbildningsdistribution.

Uppdraget innebär att med ett antal olika punktinsatser förbättra och skynda på utvecklingsarbetet av en öppen utbildningsportal riktad till vård- och omsorgspersonal.  I det ingår anpassningar och strukturering av innehållet på utbildningsplattformen. Lärbyrån Digicy erbjuder även stöd i kravställningen mot leverantör av LMS och författarverktyg, med bred kompetens inom projektledning, användartestning och designutveckling.