Preboarding är ett sätt att definiera tiden från det att den nyanställda gjort valet att börja på den nya arbetsplatsen till första dagen på jobbet då själva onboardingen börjar. De företag som redan har en bra onboardingprocess ser ofta de positiva effekterna detta ger för att behålla och utveckla sin personal. Tanken med lösningar som introduktion.nu är att ta tillvara den energi och förväntan som den nyanställda har inför sin nya arbetsroll innan första arbetsdagen.

Visst kan det kännas skönt efter en lång rekryteringsprocess att ta paus i kontakterna med den nyanställda, eller hur? Det finns tyvärr flera risker med det. Att inte hålla entusiasmen uppe kan öka risken för att personen söker sig någon annanstans redan innan de börjar. Det finns också en risk att det är för mycket information att ta in de första dagarna så att inget fastnar och den nyanställda är helt utarbetad redan första veckan. Därför är det klokt att låta den nyanställda använda tiden före anställningen för att komma in påläst och med rätt förväntningar på sin nya roll.

Uppdaterad info från 2018:
Introduktion.nu blir Boardon och riktar sig till en internationell marknad. Nu med möjlighet att registrera ett gratiskonto och komma igång direkt på boardon.io