Boardon introduktion – en mobil anpassningsbar preboarding-lösning

iphone6_focus_v2Efter en intensiv höst är vi nu jättestolta att kunna presentera introduktion.nu – en mobil anpassningsbar preboarding-lösning.

Med introduktion.nu är det enkelt att sätta ihop ett attraktivt introduktionsprogram för nyanställda. Rekryteraren skickar själv inbjudan och anpassar efter behov programmet till den enskilde användaren.

För den nyanställda blir det ett kul sätt komma igång och lära känna den nya arbetsplatsen redan innan första dagen på jobbet.

Forskning pekar på vilka positiva effekter en bra onboarding har rent ekonomiskt för rekryterande företag. Dessutom är nyanställda entusiastiska och nyfikna på det nya jobbet. Det bör man som arbetsgivare naturligtvis ta vara på. Därför är det viktigt med en bra introduktion. Den ska vara kul, enkel och effektiv.

Kul, enkel och effektiv

Gå in och kolla på boardon.io (Tidigare* introduktion.nu) så får du en känsla för hur det fungerar.

*Uppdaterad info från 2018:
Introduktion.nu blir Boardon.io och är tillgänglig på en internationell marknad med möjlighet att registrera ett gratiskonto och komma igång själv direkt.