Det krävs mer än compliance-utbildning på ”lägsta tillräckliga nivå” för att förhindra bedrägeri och korruption effektivt i ett företag. Det som verkligen ger nytta är en genomgående strategi från ledningen som är förståelig och används proaktivt i hela organisationen. Ett effektivt verktyg för att nå ut är situationsbaserat lärande där individen förstår sin egen roll och lär sig att tidigt se varningssignalerna istället för att vänta på visselblåsarna eller skandaler i pressen.

Digicy har tagit fram en kort interaktiv introduktion* tillsammans med Hibis för att visa hur bra interaktivt material kan göra skillnad. Hibis har har lång erfarenhet av att förebygga, upptäcka och utreda bedrägeri och korruption.

Hur vill DU motverka bedrägerier och korruption i ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig vidare med din digitala lärstrategi.

http://fraudacademy.hibis.com/watch_play_act.html

* Filmerna i teasern är gjorda av Snoball med manus från Hibis. Initiativet har stöd från Transparency International, IIA och Aftenposten TV. 

The corruption training on different units