Vad är ett visselblåsarsystem?
Kan ett system göra skillnad för min trygghet?

Lärbyrån Digicy har i samarbete med Lantero tagit fram ett utrullningspaket för Lantero Visselblåsarsystem för att effektivt rulla ut och förankra införandet av den nya tjänsten i organisationer.

Kursen består av en inledande film som förmedlar att detta berör dig personligen och att alla har ett ansvar. Efter filmen följer en interaktiv del som går igenom hur systemet fungerar och är tänkt att skapa en trygghet i att använda systemet.

Digicy har förberett kursen för enkel anpassning för olika företag och paketerat detta som en tjänst i fasta steg. Företagen kan också få hjälp med systemstöd för att säkerställa att alla tagit del av informationen runt visselblåsartjänsten.

Ett effektivt stöd för en lyckad utrullning från Lärbyrån Digicy.

Läs mer om Lantero Visselblåsarsystem på www.lantero.se.